Materiaalit kiertoon kierrätysmateriaalikirjaston avulla

Kierrätysmateriaalikirjasto

Kierrätysmateriaalikirjasto tarjoaa materiaalitietoa yrityksille, opiskelijoille, muotoilijoille ja muille tuotesuunnittelusta kiinnostuneille. Tuotesuunnittelu on keskeinen osa kiertotaloutta, koska se mahdollistaa tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön. Kierrätysmateriaalikirjastoon pääsee tutustumaan 9.11.2018 lähtien Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksella.

Kirjasto edistää yritysten yhteistyötä kierrätysmateriaalien hyödyntämiseksi. Kirjaston materiaalien valinta painottuu Päijät-Hämeen yritysten tarpeiden mukaan. Näytteitä on sekä kaupallisesti saatavilla olevista, että uusista materiaaleista. Osa näytteistä on yritysten sivuvirtamateriaaleja, joille halutaan löytää uusia käyttökohteita tai uusia hyödyntäjiä. Osa on kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Kirjaston materiaalit ovat jaettu viiteen kategoriaan: muovit, puut, tekstiilit ja kuidut, komposiitit sekä muut. Tiedot materiaalien ominaisuuksista löytyvät digitaalisesta tietokannasta: http://materiaalikirjasto.kohtikiertotaloutta.fi/

Lisätietoja

Kati Manskinen, TKI-johtaja, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 0503018167, kati.manskinen@lamk.fi

Jenni Syvänne, projekti-insinööri, Muovipoli Oy, puh. 050 374 9906, jenni.syvanne@muovipoli.fi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s